سام کوچولو دیگه مردی شده!

امروز 12 تیر آقا سام برای اولین بار خودش تنهایی و بدون کمک ما چند دقیقه ای نشستتشویق.البته خودشم حواسش نبود ولی من و باباییش کلی ذوقش و کردیمنیشخند.سام نخودچی

پسر کوچولومون دیگه هر روز داره بزرگتر میشه و ماشاالله یه گوله نمکه.من و بابا و همه دور و بریاش عاشقشیم.

سام کوچولو میتونه با روروئکش کلی تو خونه بچرخه,میتونه از اینور اتاق بغلته تا اونور اتاق,میتونه بوو و اووف و بابا رو قشنگ بگه و تازه امروز هم دندون سومیش تو فک بالاش جوونه زدهورا.الهی بمیرم بچه ام خیلی اذیت شد و دیروز خیلی بی تابی کرد.اما خدا رو شکر به سلامتی دندون خوشکلش در اومد. 

/ 0 نظر / 10 بازدید