سام پر تلاش ما!!!

بعد از یه غیبت نسبتا طولانی با خبرای جدید اومدمهورانیشخند

تو این مدت که خبری ازمون نبود....سام کوچولو باز رفته بود مسافرت!

اما بهترین خبر ایندفه چهار دست و پا رفتن فرشته خوشکلمونه که من و باباش و واقعا خوشحال کردهقلب.البته هنوز یه خورده مشکل داره و زودی میخوره زمین.ناراحت...قربون دستای کپل کوچولوش برم که هنوز نمیتونه کامل وزنش و تحمل کنهماچ

اما پسرمون خیلی پشتکار داره و ماشالله مث باباش تلاشش بی نظیرهاز خود راضی

عزیز دل ما داره سعی میکنه حرف بزنه و یا حداقل ادای حرفای ما رو در بیاره و بابا و بوو و اه رو خوب میگهتشویق

تو مسافرت هم انقدر ذوق کرد و ددر رفت که سر شبا دیگه نا نداشت بازی کنه و اولین نفر خوابش میبرد!خمیازهنیشخند

/ 2 نظر / 23 بازدید
باد مهربون

ای جانم چقدر دیدن این لحظات برای پدر و مادرها شیرینه من خودم تجربه کردم واقعا لذت بخشه از طرف من ببوسش عزیزم

مهدیس و حمید

آخ دلم رفتتت!!!!! یکی منو بگیرررررره! [قلب] چی کار کنم انقد نی نی دوس دارم خب؟[گریه] خدا حفظش کنه این جیگرو رو![بغل]