دندون سام

به نظر من یکی از قشنگترین لحظه های زندگی هر پدر و مادر دیدن اولین دندون بچه شونه.ما این تجربه ی شیرینو 25 اردیبهشت داشتیم که اولین مروارید سام خوشکلمونو دیدیمنیشخند.حالا دیگه وقت غذاخوردن خودشم از صدای برخورد قاشق به دندونش کلی ذوق میکنهتشویق.الهی فداش بشم که یه گوله نمکهقلبماچ

اولین دندونای سام

/ 0 نظر / 60 بازدید